Blåtungeskink

Tiliqua scincoides

Klasse
Reptiler

Orden
Skjellkrypdyr

Familie
Skinker

Slekt
Blåtungeskinker

Art
Tiliqua scincoides

Blåtungeskinker er en slekt med åtte arter. Felles for dem alle, er at de har en blå tunge, en lang kropp og korte bein. Det er flere teorier rundt hvorfor de har en blå tunge. Én teori er at den skal skremme rovdyr. Generelt sett vil mange giftige dyr ha sterke prangende farger for å advare dem. Blåtungeskinkene er ikke giftige, men den blå tungen lurer dem. En annen teori er at den blå tungen hjelper dem med å kommunisere med hverandre. Tungen reflekterer UV-lys svært godt, og skinkene kan oppfatte strålingen. Det betyr at de kan se hverandres tunge tydelig og kan kommunisere ut ifra hva de gjør med dem. 

  • Habitat: Gressletter og tørr kratt- og løvskog
  • Levetid: 15-20 år
  • Lengde: 45-60 cm
  • Masse: 300-500 g
  • Diett: Alteter; insekter, snegler, frukt, bær, blomster o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen føder 10-25 levende avkom etter en graviditet på rundt 100 dager

Denne arten klarer seg foreløpig fint i naturen