Californisk kongesnok

Lampropeltis getula californiae

Klasse
Reptiler

Orden
Skjellkrypdyr

Familie
Snoker

Slekt
Amerikanske kongesnoker

Art
Kongesnok

Kongesnoken kan gjenkjennes på det svarte og hvite mønsteret. Den er en relativt slank slange. Det gjør at den kan forflytte seg raskere enn kraftige slanger som boaer. Kongesnokene jakter derfor på byttet, i stedet for å vente på det. Californisk kongesnok er delvis immun mot noen giftslangers gift. Dette gjør at den kan spise små klapperslanger. Kongesnokene er kvelerslanger, og er noen av de sterkeste i forhold til kroppsmassen. I tillegg til å leve på vestkysten av USA, har den også blitt innført flere steder, som for eksempel på Gran Canaria. 

  • Habitat: Gressletter, ørken og sumpområder
  • Levetid: 10-15 år
  • Lengde: 0,9-1,4 m
  • Masse: 0.4-1,0 kg
  • Diett: Kjøtteter; gnagere, amfibier, andre reptiler, fugler o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen legger 5-12 egg som klekker etter 40-65 dager

Denne arten klarer seg foreløpig fint i naturen