Cubaboa

Chilabothrus angulifer

Klasse
Reptiler

Orden
Skjellkrypdyr

Familie
Boaer

Slekt
Chilabothrus

Art
Chilabothrus angulifer

Cubaboaen er en ganske stor kvelerslange som lever i Cuba og enkelte andre karibiske øyer. Denne er én av svært få slanger som er observert å samarbeide om jakt. Boaene plasserer seg i huleåpningene til huler med mange flaggermus. De jobber sammen for å sikre at det er en slange i alle åpningene. Det gjør at det ikke er noen trygge åpninger for flaggermusene, og det gjør det enkelt for boaene å fange dem. Cubaboaen jakter om natten og er avhengige av varmereseptorer for å kunne ta byttedyrene. Disse kan oppfatte varmen fra varmblodige dyr, og er plassert nær neseborene. 

  • Habitat: Monsunskog
  • Levetid: Rundt 25 år
  • Lengde: 2,0-4,8 m
  • Masse: Rundt 20 kg
  • Diett: Rovdyr; små fugler, reptiler, gnagere, flaggermus o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen føder rundt 7 levende avkom mellom juni og september. 

Denne arten er nær truet i naturen

Antallet ville cubaboaer er usikkert.

Arten lider av lokales frykt for den, og den blir ofte drept på stedet, dersom den blir sett. 

Les mer om cubaboaens situasjon  på IUCN sine nettsider.