Dumerilboa

Acrantophis dumerili

Klasse
Reptiler

Orden
Skjellkrypdyr

Familie
Boaer

Slekt
Acantophis

Art
Acantophis dumerili

Dumerilboaen er også kjent som dumerilmarkboa, og er oppkalt etter den franske herpetologen André Marie Constant Duméril. Han var den første til å beskrive 256 reptilarter vitenskapelig. Dumerilboaen er hovedsakelig bakkelevende. Mønsteret deres fungerer som en effektiv kamuflasje blant falne blader på bakken. Det er en relativt kraftig slange, som gjør det utfordrende å klatre mye. I tillegg vil den heller vente på at et bytte passerer, enn å bevege seg mye. Som alle boaer, er dette en kvelerslange. Begrepet er noe misvisende fordi byttet ikke dør av kveling, men av indre skader som følge av det store trykket. 

  • Habitat: Tørre gressletter og skoger
  • Levetid: Rundt 16-20 år
  • Lengde: 1,8-2,5 m
  • Masse: Opptil 10 kg
  • Diett: Rovdyr; små fugler, reptiler og pattedyr o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen føder 6-28 levende avkom som er 30-46 cm lange

Denne arten klarer seg foreløpig fint i naturen