Falsk kartskilpadde

Graptemys pseudogeographica

Klasse
Reptiler

Orden
Skilpadder

Familie
Sumpskilpadder

Slekt
Kartskilpadder

Art
Graptemys pseudogeographica​

Den falske kartskilpadden er én av flere arter kartskilpadder. Felles for dem alle er at de har lysegule linjer på ryggen som gjør at det ser ut som kart. Dette er imidlertid mest hos ungdyr, og disse linjene blir vanskelige å se når dyret blir voksent. I tillegg er det lysegule linjer på hodet og lemmer. Det er noe uklart hvorfor den har fått falsk i navnet, men man finner det igjen i det latinske navnet. Trolig er det for å skille mellom den, og en annen art som gjerne kalles vanlig kartskilpadde. Merk at falsk kartskilpadde og vanlig kartskilpadde har henholdsvis G. pseudogeographica og G. geographica. Den eneste forskjellen er at den falske kartskilpadden har pseudo i navnet som betyr falsk. 

  • Habitat: Elver og innsjøer
  • Levetid: 30-40 år
  • Lengde: 15-25 cm
  • Diett: Alteter; vannplanter, små fisker, insekter o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen graver ned 10-20 egg som klekker etter rundt 50-70 dager

Denne arten klarer seg foreløpig fint i naturen