Gresk landskilpadde

Testudo hermanni

Klasse
Reptiler

Orden
Skilpadder

Familie
Landskilpadder

Slekt
Middelhavsskilpadder

Art
Testudo hermanni

Den greske landskilpadden er den eneste av de europeiske landskilpaddene som man kan ha som kjæledyr. De graver huler der de tilbringer hele eller deler av vinteren i. Under denne perioden synker pulsen og de puster mindre. Dette gjør de for å ikke bruke opp all energien de har. I tillegg har de ofte huler de går til om sommeren dersom det blir for varmt. De har god retningssans og bruker som regel den samme hulen.

  • Habitat: Middelhavsskoger og grssletter
  • Levetid: 60-100 år
  • Lengde: 7-30 cm (avhengig av underart)
  • Masse: 2-4 kg
  • Diett: Planteeter; gress og andre planter
  • Reproduksjon: Hunnen legger 2-10 egg som klekker etter rundt 90-120 dager 

Denne arten er nær truet i naturen

Antallet ville greske landskilpadder er usikkert.

Bestanden har imidlertid et synkende antall. 

Arten lider av tap av leveområder, forurensing og at dyr blir tatt til kjæledyr. 

I Norge er det et lovpålagt krav at alle skilpadder som kjæledyr skal være født i fangenskap.  

Les mer om den greske landskilpaddens trusler på IUCN sine nettsider.