Kinesisk trekjølskilpadde

Mauremys reevesii

Klasse
Reptiler

Orden
Skilpadder

Familie
Geoemydidae

Slekt
Mauremys

Art
Mauremys reevesii

Den kinesiske trekjølskilpadden har fått sitt navn på grunn av de tre langsgående «kjølene» på oversidene av skallet. Fargen på skallet varierer mellom lysebrun og en mørk grålig farge. Arten er klassifisert som sterkt truet. Hovedårsaken til dette er jakt, fangst, tap av leveområder og konkurranse fra andre arter. De nordamerikanske terrapinene har blitt introdusert til denne artens leveområder. Dette har ført til at de har blitt utkonkurrert. I tillegg blir de kinesiske trekjølskilpaddenes skall brukt i kinesisk medisin.

  • Habitat: Sumpområder, elver, dammer og mudderflater
  • Levetid: 10-20 år
  • Lengde: 10-20 cm
  • Diett: Alteter; insekter, meitemarker, småfisk, vannplanter o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen legger 2-6 egg som klekker etter rundt 50 dager. 

Denne arten er sterkt truet i naturen

Antallet ville individer er usikkert.

Denne artens hovedtrusler er fangst til kjæledyrhandelen, mat og kinesisk medisin. Forurensing, utkonkurrering og tap av leveområder er andre sentrale faktorer. 

Les mer om den kinesiske trekjølskilpaddens situasjon på IUCN sine nettsider.