Kongepyton

Python regius

Klasse
Reptiler

Orden
Skjellkrypdyr

Familie
Pytoner

Slekt
Python

Art
Python regius

Kongepytonen er den minste av alle de afrikanske pytonslangene. Den har fått sitt navn på grunn av at hevdes at kongelige i Egypt brukte dem som smykker. Kleopatra skal ha vært den som har brukt dem mest. Om dette er sant vet man ikke, men navnet er uansett det samme. I USA brukes ofte navnet «ball python» på grunn av at den krøller seg til en ball når den føler seg truet. I tillegg ligger den rundt eggene sine til de klekker. 

  • Habitat: Gressletter, savanner og krattskog
  • Levetid: 20-30 år
  • Lengde: 0,9-1,4 m
  • Masse: 1-3 kg
  • Diett: Kjøtteter; gnagere, små fugler o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen legger 3-11 egg som klekker etter 55-60 dager

Denne arten klarer seg foreløpig fint i naturen