Koronatiltak

På grunn av den pågående koronapandemien, har vi gjennomført en rekke tiltak:

  • Det vil ikke vært servering i parken
  • Det vil være større avstand mellom bordene
  • Syke personer skal ikke i parken
  • Det vil ikke være slangeholding, eller mulighet til å gå inn til geitene
  • Presentasjoner av dyr utgår
  • Flere påminnelser rundt i parken om avstand og hygiene
  • Skjerpet hygiene
  • Utplassert flere håndspritstasjoner, og god tilgang på såpe på toalettene