Mindanaobåndvaran

Varanus cumingi

Klasse
Reptiler

Orden
Skjellkrypdyr

Familie
Varaner

Slekt
Varanus

Art
Varanus cumingi

Mindanaobåndvaranen er en varan som utelukkende lever på Filippinene. Mindanao er et område i landet som har gitt varanen sitt navn. Lenge ble arten klassifisert som en underart av båndvaranen (Varanus salvator). Én av tingene som skiller de to artene er at mindanaobåndvaranen som regel er mye gulere og litt mindre enn de vanlige båndvaranene. Tidligere trodde man at det bare var bakteriene i bittet som kunne føre til senskader. Nå tror man imidlertid at en del varaner har gift. Man vet ikke om dette er tilfellet for denne arten. Likevel har de svært skarpe tenner og kan piske hardt med halen. 

  • Habitat: Mangrove og tropisk regnskog
  • Levetid: 10-15 år
  • Lengde:  1-2 m
  • Masse: 5-15 kg
  • Diett: Kjøtteter; gnagere, fugler, fisk, insekter, egg o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen legger 6-12 egg som klekker etter 6-7 md. 

Denne arten klarer seg foreløpig fint i naturen