Moskusskilpadde

Sternotherus odoratus

Klasse
Reptiler

Orden
Skilpadder

Familie
Kinosternidae

Slekt
Sternotherus

Art
S. odoratus

Moskusskilpadden er en liten vannskilpade fra Nord-Amerika. Navnet har den fått av at den kan skille ut en illeluktende væske når den føler seg truet. Den brukes til å skremme vekk rovdyr. Mange andre dyr skiller ut illeluktende væsker til samme formål, som for eksempel en del slanger. Moksusskilpadden lever nesten utelukkende i vann og lever i grunne områder. De går som regel bare på land når de skal legge egg. 

  • Habitat: Sumpområder, elver, dammer og mudderflater
  • Levetid: 30-50 år
  • Lengde:  5-14 cm
  • Masse: 400-700 g
  • Diett: Kjøtteter; insekter, kreps, meitemark, små fisk o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen legger 2-9 egg som klekker etter 100-150 dager

Denne arten klarer seg foreløpig fint i naturen