Nettpyton

Python reticulatus

Klasse
Reptiler

Orden
Skjellkrypdyr

Familie
Pytoner

Slekt
Python

Art
P. reticulatus

Nettpytonen blir ansett som verdens lengste slangeart. Det er vanskelig å fastslå hvor store de faktisk kan bli. Lenge trodde man at det var et individ i Pittsburgh som var hele 8,7 m. Dette har imidlertid vist seg å ikke stemme og det lengste dokumenterte individet er 6,95 m. Selv om det er verdens lengste slangeart, er det ikke verdens tyngste. Den grønne anakondaen blir mye tyngre enn nettpytonen. Disse to slangene er to av svært få kvelerslanger som kan ta menneskeliv. 

  • Habitat: Tropisk regnskog og krattskog
  • Levetid: 15-20 år
  • Lengde:  2-7 m
  • Masse: 10-80 kg
  • Diett: Kjøtteter; gnagere, fugler, mindre hjortedyr o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen legger 15-80 egg som klekker etter rundt 88 dager. 

Denne arten klarer seg foreløpig fint i naturen