Nilvaran

Varanus niloticus

Klasse
Reptiler

Orden
Skjellkrypdyr

Familie
Varaner

Slekt
Varanus

Art
V. niloticus

Nilvaranen finnes i store deler av Afrika og er verdensdelens lengste øgle. De lengste individene er 2,4 m lange, men de fleste er under 2,2 m. Nilvaranen er en dyktig svømmer, men kan også klatre og løper hurtig. Varanene spiser ofte på kadavre og annet råttent kjøtt. Dermed får de en del bakterier i munnen som kan gjøre stor skade på andre dyr. 

I vill tilstand er nilvaranen kjent for å ha bakterien Clostridium botulinum som forårsaker den livsfarlige sykdommen botulisme. Dermed kan et bitt føre til svært alvorlige følger.

  • Habitat: Savanne, krattskog og tropisk regnskog
  • Levetid: 10-20 år
  • Lengde:  1,2-2,2 m
  • Masse: 5-15 kg
  • Diett: Kjøtteter; fisk, snegler, frosker, egg, gnagere, kadavre o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen graver ned 20-60 egg som klekker etter 6-9 måneder