Perlefirfisle

Perlefirfisle

Timon lepidus

Klasse
Reptiler

Orden
Skjellkrypdyr

Familie
Firfisler

Slekt
Timon

Art
T. lepidus

Perlefirfislen har fått sitt navn på grunn av de perle-lignende prikkene de har langs kroppen. Dette er en art  med synlige kjønns-forskjeller. Hannene har et bredere hode, og en mye større kraftigere kropp enn hunnene. Som mange andre øgler kan perlefirfislene slippe halen sin dersom et rovdyr tar tak i den. Dersom den føler seg truet kan den også piske med halen, hvese og bite. En hale som blir sluppet vil normalt sett vokse tilbake, men vil aldri være helt lik.

 

  • Habitat: Middelhavsskoger og gressletter
  • Levetid: 5-10 år
  • Masse: 50-150 g
  • Lengde: 30-60 cm
  • Diett: Insekteter; insekter, snegler, tusenbein, egg o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen graver ned 5-20 egg som klekker etter rundt 120-150 dager

Denne arten klarer seg foreløpig fint i natuern