Roedoeret terrapin

Rødøret terrapin

Trachemys scripta elegans

Klasse
Reptiler

Orden
Skilpadder

Familie
Sumpskilpadder

Slekt
Trachemys

Art
T. scripta

Terrapinene er kanskje de mest populære skilpaddene som kjæledyr i verden. Det er imidlertid ikke lov for privatpersoner å ha denne skilpadden i Norge. Grunnen til det, er at de trolig ville kunnet overlevd i norsk natur. At nye arter innføres naturen er et stort problem for det biologiske mangfoldet. Storbritannia, Australia og mange av de europeiske landene har problemer med at arten har etablert seg. EU har dermed gjort importen av arten forbudt på grunn av det. 

  • Habitat: Dammer, sumper, bekker, sakterennende elver o.l.
  • Levetid: 20-30 år
  • Lengde: Skall: 15-30 cm
  • Masse: 5-10 kg
  • Diett: Alteter; vannplanter, små fisker, insekter, rompetroll o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen legger 4-25 egg som graves ned. Eggene klekker etter 2-2,5 måneder. 

Fant terrapin på karmøy

Også i Norge ble det 3. april 2020 funnet en skilpadde i naturen. Saken fikk mye oppmerksomhet, og dessverre endte det hele med at den ble avlivet på grunn av det var nedkjølet. Folk var opprørte over at folk kunne sette ut dyr i naturen, og hvorfor folk kunne ha dem når andre vannskilpadder hadde blitt lovlige. Det som ikke kom fram, var at denne skilpadden trolig hadde vært i naturen over lengre tid, og at dette var tiden der de kom opp fra dvale. Den hadde nok klart seg lenge i naturen om den ikke hadde blitt fanget inn.