Rosenboa

Rosenboa

Lichanura trivirgata

Klasse
Reptiler

Orden
Skjellkrypdyr

Familie
Boaer

Slekt
Lichanura

Art
L. trivirgata

Rosenboaen kan kjennetegnes ved de tre langsgående stripene som går langs hele kroppen. Fargen på disse stripene varierer avhengig av underart. Noen har en rosafarge, mens andre har mer brunlige striper. Både pytoner og boaer er kvelerslanger, men en ting som skiller dem er om de legger egg eller føder levende unger. Boaer føder levende unger, mens pytonene legger egg. Boaer er i tillegg ofte litt tykkere enn pytoner som er like lange. 

  • Habitat: Ørken
  • Levetid: Rundt 20 år
  • Masse: 300-600 g
  • Lengde: 0,5-1,1 m
  • Diett: Kjøtteter; gnager, små fugler og reptiler o.l.
  • Reproduksjon: Hunnen føder 3-8 levende unger 120-140 dager etter parring

Denne arten klarer seg fint i naturen