Russisk steppeskilpadde

Testudo horsfieldii

Klasse
Reptiler

Orden
Skilpadder

Familie
Landskilpadder

Slekt
Middelhavsskilpadder

Art
Testudo horsfieldii

Det latinske artsnavnet horsfieldii er til ære for den amerikanske legen og naturalisten Thomas Horsfield. Han har skrevet flere biologiske verk. I tillegg til denne skilpadden, er det minst 15 andre dyre- og plantearter som oppkalt etter ham. I 1968 reiste to russiske steppeskilpadder rundt månen i det russiske romfartsprogrammet. Dette gjorde de sammen med melormer og planter, og de kom seg trygt tilbake til jorda.  

  • Habitat: Stepper og grssletter
  • Levetid: 60-100 år
  • Lengde: 15-25 cm
  • Masse: 2-4 kg
  • Diett: Planteeter; gress og andre planter
  • Reproduksjon: Hunnen legger 2-10 egg som klekker etter rundt 90-120 dager 

Denne arten er sårbar i naturen

Antallet ville russiske steppeskilpadder er usikkert.

Arten lider av tap av leveområder, forurensing og at dyr blir tatt til kjæledyr 

Les mer om den russiske steppeskilpaddens trusler på IUCN sine nettsider.